Geen papier in Sri Lanka: miljoenen examens geannuleerd!

Onze uitdaging

We willen aan kansarme kinderen in Sri Lanka optimale kansen geven door het verbeteren van hun leefomstandigheden, opvoeding en onderwijs. We gaan uit van hulpvragen die op ons pad komen via scholen, tehuizen, en onze veldwerkers. Een belangrijk uitgangspunt is de betrokkenheid van de hulpvragers. We onderzoeken en bespreken wat zij zelf kunnen bijdragen aan de oplossing van hun probleem.

Hoe wordt uw geld besteed?

Uw donatie voor een project komt ook voor 100% ten goede aan dat project. Uw sponsoring voor een kind gaat in zijn geheel naar dat kind en het gezin. Dat is onze garantie en daar zijn we trots op. We geven onze hulp bij voorkeur in natura, zodat we zeker zijn van een goede besteding van de gelden. We kopen materialen ter plaatse en werken met lokale bedrijven. Wij kunnen u informeren bij de keuze van en over het verloop van een project of kind-sponsoring.

We hebben persoonlijk contact

We besteden erg veel aandacht aan de controle en sturing ter plaatse. De samenwerking tussen Sri Lankaanse en Nederlandse vrijwilligers kent korte lijnen. De ontmoeting tussen hulpvragers en vrijwilligers is voor ons essentieel. Indien nodig gaan vrijwilligers van Nederland naar Sri Lanka.

We starten en finishen

Als je “JA” zegt op een hulpvraag ,en dus verwachtingen en hoop creëert, dan moet je het ook waarmaken. We geven duidelijk aan wanneer en op welke wijze we gaan helpen en geven onze hulp bij voorkeur in natura, zodat we zeker zijn van een goede besteding van de gelden. In ons financieel beleid reserveren we ook de gelden voor alle verplichtingen die we zijn aangegaan.

We zijn gemotiveerde vrijwilligers

Onze vrijwilligers hebben een baan of zijn gepensioneerd. Vrijwilliger/bestuurslid is bij onze stichting een onbezoldigde functie. Onze beloning is onbetaalbaar en niet te koop, namelijk: de voldoening om het verschil te kunnen maken voor een kind in Sri Lanka. Dat is onze motivatie, dat is wat ons verbindt.

Hoe zijn we begonnen?

De stichting werd op 11 november 1994 opgericht in Tilburg en is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 41098246.

Na een ontmoeting met een familie, die met een zwaar gehandicapte zoon leefde in een houten huisje met een golfplaten dak. Dit gezin werd geholpen bij het bouwen van een goed huis. De dank van deze familie was groot. Zij hebben in de eerste jaren de stichting met raad en daad bij gestaan.

We hebben onze vleugels steeds verder over het eiland uitgespreid en hebben vertrouwde contacten met hoofden van scholen, inspecteurs van onderwijs, oversten van tehuizen en andere autoriteiten, die ons helpen om projecten te realiseren. Er is voldoende perspectief om onze werkzaamheden met al deze mensen voort te zetten.