Kindsponsoring

Kindsponsoring

Sinds de oprichting in 1994 hebben we ruim 540 kinderen bij een sponsor weten onder te brengen. Verschillende van deze kinderen hebben hun weg in de maatschappij kunnen vinden dankzij de ruggensteun van de stichting Van Hand tot Hand. Het onderwijs in Sri Lanka is gratis. De ouders moeten zelf voor schooluniformen, schoenen, een schooltas en leermiddelen zorgen. Bij gezinnen die dit niet kunnen betalen – we checken de financiële situatie – komt het kind in aanmerking voor sponsoring. Bij 1-oudergezinnen (vaak alleen moeder) is dat meestal nodig. Werk combineren met de zorg voor de kinderen levert geen of nauwelijks inkomen op. Bij 2-oudergezinnen hangt het van de baan en dus inkomen van de vader af en het aantal kinderen wat ze hebben.

Het sponsoren van kinderen in Sri Lanka hebben we gekoppeld aan de termijn dat ze onderwijs volgen:

  • We sponsoren een kind soms al vanaf de geboorte.

  • Als het na het 18e levensjaar nog naar school gaat, blijven we sponsoren zolang het die opleiding(en) volgt.

  • Gaat het voor het 18e levensjaar niet meer naar school dan staken we de sponsoring.


Wat houdt kind sponsoring in?

De sponsor committeert zich in principe aan een jaarlijkse donatie van € 90,- voor het aantal jaren dat het kind een opleiding volgt. In de meeste gevallen worden in de maand januari vouchers gegeven. In Sri Lanka is dit aan het begin van het schooljaar. Er zijn vouchers waarmee boeken kunnen worden gekocht en ook vouchers voor kleding, schoenen en levensmiddelen. Soms wordt het bedrag van € 90,- direct overgemaakt op de bankrekening van de moeder. Voor kinderen in de tehuizen wordt € 90,- per gesponsord kind gestort op de bankrekening van het tehuis. Elk jaar moet er minimaal één ontmoeting zijn met het sponsorkind. Als er geen contact mogelijk is, wordt de sponsoring stopgezet.